voor uw bedrijf

Checklist Brandbeveiliging

Het gebouw

 • Het ontstaan van een brandgevaarlijke situatie en de ontwikkeling van brand wordt voorkomen. (Rookverbod, inrichting en aankleding van de ruimte en gebruik van brandbare stoffen)
 • Brand wordt tijdelijk opgemerkt. (Brandmeldsystemen)
 • Uitbreiding van brand en rook wordt beperkt. (Gebruik van brandvertragende materialen)
 • Uw gebouw is voorzien van vluchtroutes en een ontruimingsplan. (Bedrijfsnoodplannen)
 • Het is mogelijk brand te bestrijden. (Blusmiddelen)
 • De bereikbaarheid voor hulpverleners is optimaal. (Brandweeringang of brandweerlift)
 • Heeft uw gebouw een omgevingsverkunning? (Kijk op omgevingsloket.nl)

Vluchtwegen

 • Zorg dat in-, door- en uitgangen, trappen en gangen vrij zijn van obstakels.
 • Deuren moeten zonder sleutels van binnenuit te openen zijn.
 • Nooduitgangen moeten binnen een straal van 3 meter vrij zijn van obstakels.
 • Zorg dat gordijnen niet het zicht op deuren verhinderen.

Noodverlichting

 • Deze moet altijd branden als er mensen in uw gebouw aanwezig zijn.
 • Zorg dat deze niet verborgen wordt door obstakels.

Middelen

 • Blusmiddelen op alle risicoplekken (werknemers weten hoe ze hiermee om moeten gaan en worden jaarlijks gekeurd)
 • Zorg dat u op alle risicoplekken brandmelders heeft hangen. (Rookmelders, hitte- en koolmonoxidemelders. Laat deze regelmatig keuren.)

Uw personeel

 • Laat een bedrijfsnoodplan opstellen en bespreek deze met al uw werknemers.
 • Zorg dat uw werknemers weten waar blusmiddelen hangen en hoe ze hier mee om moeten gaan. (Denk hierbij aan een training kleine blusmiddelen)
 • Uw werknemers moeten weten waar de nooduitgangen zich bevinden.
 • Enkele van uw werknemers zullen BHV geschoold moeten zijn.

Taken BHV’er

 • Eerste hulp verlenen bij ongevallen.
 • Het beperken en bestrijden van brand en de gevolgen hiervan.
 • Alarmeren en evacueren van alle aanwezigen in een gebouw tijdens noodsituaties.

Komen er in deze checklist nou punten voor die u nog niet heeft geregeld,
neem dan eens contact met ons op.